Farno glasilo župnije Izlake in Čemšenik
OZNANILA

Glasilo 29 Julij 2021

POSEBEN PREROK Bog je svojo Besedo razodeval preko prerokov. Štirideset prerokov je bilo različnega stanu, ki so bili navdahnjeni od Boga, po Svetem Duhu. Preroki so pisali od Jezusa navdihujoče spise, ki sestavljajo Jezusovo besedo […]
Farno glasilo župnije Izlake in Čemšenik
OZNANILA

Glasilo 28 Julij 2021

ZNAČAJ POSLEDNJIH DNI Ob koncu časov bosta na Zemlji le dve skupini ljudi. Tisti, ki bodo za in tisti, ki bodo proti Jezusu Kristusu. In lastnost tistih, ki bodo sledili Jezusa bo Tu je trpljenje […]