7. VELIKONOČNA NEDELJA, NEDELJA SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA

7. velikonočna nedelja

Ker se že lahko udeležimo svete maše v župnijski cerkvi, je bogoslužje usmerjeno v pogovor ob Božji besedi. Primerno je za nedeljsko večerno molitev ali pa katero izmed tedenskih družinskih molitev. Zberemo se v molitvenem kotičku. Določimo voditelja molitve, ki bo vodil tudi pogovor, in bralca.

Voditelj: Začnimo molitev v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Voditelj: Na današnjo nedeljo se veselimo tudi možnosti, ki nam jih nudijo sredstva družbenega obveščanja. Kaj to pomeni? Katera sredstva družbenega obveščanja poznamo in katera najbolj uporabljamo?

Vsi: Iščemo odgovore.

Voditelj pazi, da se pogovor razvija v pozitivno smer in skuša komentarje tako tudi usmerjati.

Voditelj: V času karantene so nam sredstva družbenega obveščanja pomagala, da smo ostali povezani. Kaj nam je bilo pri tem najbolj všeč?

Vsi: Vsi pripovedujemo.

Voditelj poskrbi, da si ne segamo v besedo.

Voditelj: Zahvalimo se sedaj Bogu, da je ljudem dal misel, sposobnost in veselje, da so radio, televizijo, internet izumili, izdelali in dali na razpolago.

Vsi: Hvala ti, Gospod.

Voditelj: Prosimo Boga za pomoč vsem tistim, ki sredstev družbenega obveščanja ne znajo prav uporabljati ali so z njimi zasvojeni. Da bi našli moč v sebi, da bi se od njih osvobodili in bi jih uporabljali za dobro.

Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Voditelj: Prisluhnimo berilu iz življenja apostolov:

Bralec: Berilo iz Apostolskih del (Apd 1,12-14) Ko je šel Jezus v nebo, so se apostoli z gore, ki se imenuje Oljska in je sobotni dan hodá oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem. Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomèj in Matej, Alfêjev sin Jakob in Simon Gorečnik ter Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati.

Voditelj: Kaj pomeni vztrajati v molitvi?

Vsi: Odgovarjamo in pripovedujemo.

Voditelj: Kako pokažemo, da znamo vztrajati v molitvi in biti povezani z Bogom?

Vsi: Odgovarjamo in pripovedujemo.

Voditelj: Da smo Jezusovi učenci, pokažimo tudi z molitvijo, ki nas jo je On naučil.

Vsi: Zmolimo Oče naš …

Voditelj: Naj ostane z nami Bog Oče in Sin in Sveti Duh.

Vsi: Amen

Zapojemo pesem Dajte Gospodu čast njegovi sinovi:

Za vas objavil:

Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius