PROGRAM JULIJSKIH MOLITVENIH 15 MINUT ZA ŽUPNIJO

Pedro Opeka
Svetovno znani misijonar Pedro Opeka

Pripravi miren, napol svetel prostor in Božjo podobo. Umiri se in pomisli na Boga. Razmišljaj ob tezejski glasbi (ekumenske skupnosti Taize za mlade, iz Francije):

KRATKA RAZLAGA NAMENA SREČANJA

Julij je mesec počitnic in dopustov. Mesec vročine in sončnih dni. Mesec, ko marsikdaj tožimo nad vročino in iščemo sence, osvežitve in miru. Takšno žgoče življenje imajo ljudje, naši bratje in sestre v Afriki, Aziji, v nekaterih misijonskih krajih skozi celo leto. Kdaj pomislimo nanje? Pomislimo kdaj, kako oni, ki živijo v pomanjkanju dobrin za življenje, živijo? Kako se borijo vsak dan znova, ko jim pred očmi umirajo shirani otroci in najdražji? Kako v tem času doživljajo strahote koronavirusa, ki tudi njim ne prizanaša? Tam nimajo pogojev, da bi ljudi zdravili, mask in razkužil sploh ne poznajo, saj marsikdaj še vode nimajo. In kako je potem šele njim, če je že pri nas v takšnih vročih dneh težko?! Pomislimo nanje!

Danes pri Molitvenih 15 razmišljamo o SOLJUDEH, KI ŽIVIJO IN MARSIKDAJ NAM NEVIDNO TRPIJO V MISIJONSKIH KRAJIH.

(trenutek)

V imenu Očeta…

Molitvenih15

UVODNA MOLITEV

Molimo k Bogu, ki nam daje zgled in svojo ljubezen, da spregovori v naših srcih:

(trenutek)

V zbranosti in premišljevanju dvakrat ponovimo tezejske vzklike k našemu Gospodu (lahko tudi zaprete oči).

Blizu je Bog, prihaja k nam. –II-  (enako ponovim še enkrat)
Blizu je Bog, le čakaj nanj. –II- (enako ponovim še enkrat)
Ponovim trikrat.

Po Kristusu našem Gospodu: Amen!

KRATKA ZGODBA

Danes pozorno premišljujmo ob sporočilni pesmi, ki nas tokrat nagovarja takole:

Vsako minuto v zametih aljaških,
pod afriškim soncem v puščavah mrtvaških,
v negibnih pragozdih ob rekah brazilskih,
po davno pozabljenih rudnikih čilskih,
v ogabnih močvarah na indijskih tleh,
z izdajsko tihoto v malajskih vaseh,
po divjih kitajskih stezah karavan,
v skrivnostnih japonskih pristanih,
vsak dan sto tisoč borilcev za Kristusom hodi.
Kristus Kraljevski jih čaka v neznancih,
V izčrpanih sužnjih, v izpitih izgnancih,
v otožnih že davno uvelih obrazih,
od gneva razjedenih, blaznih izrazih,
ob posteljah kolere, koronavirusa, gob,
da vsem, ki vale se na večnosti grob,
oznani Življenje in Pesem in Luč,
v otrple roke, da stisne jim ključ…
Vsaki minuti se smrti upira,
sto tisoč ljudi in neslišno umira.
V tiskarnah pa stroji vse to zamolčijo,
in žice bakrene o tem ne brnijo,
po bankah svetovnih ni zanje zlata,
kot da jih več ta dobri svet ne pozna,
kot da so postali brezdomci zemlje,
odkar jih te življenjski križi teže.
Kaj mi zgodba sporoča? Kaj me uči? Kaj vse še želim povedati Bogu?

Kdor je program Molitvenih 15 vzel pri vratih v kapelo, naj sedaj pogleda fotografijo na listku. Vsi skupaj si vzemimo nekaj trenutkov tišine za osebni premislek … (tišina ob tezejskih spevih)

Molitvenih15
Takšna je realnost življenja v afriki…

TRENUTKI TIŠINE ZA POGLOBITEV MISLI

vsaj 2-3 min

Bog nam je ob začetku časov vsem podaril svet in njegove sadove, da bi skrbeli zanje. Ljudje pa smo si ta svet preveč podredili in pahnili v trpljenje množice revnih. Gospod hoče za vse svoje otroke strehe, kruha in vode. Sestradane množice čakajo na pest riža in brskajo po smetiščih, medtem ko mi vsak dan sedemo za obložene mize. Kruh mečemo v smetnjake in denar za škodljive razvade. Na svetu je milijone ljudi podhranjenih in umirajo od lakote. Spijo pod milim nebom ali v premajhnih barakah, medtem ko mi lahko kupujemo vsak mesec nova oblačila in obutev. Marsikdaj ne vemo, kaj bi počeli s Svetim pismom in sveto mašo, ljudje v revnih afriških in azijskih predelih pa z odprtim srcem pričakujejo oznanilo Božje luči.

Pomislimo na sedanji čas: kako težko je šele ljudem v revnih državah, ko tudi pri njih koronavirus ne pojenja, kjer marsikje sploh nimajo bolnišnic in zdravnikov. Pri njih je šele težko. Pa o tem nihče ne govori in ne poroča… (trenutek)

Bog pa je tisti, ki čaka na vsaj pest riža, ki brska po smetiščih, umira od lakote in hrepeni po veri. Bog je v vseh teh ljudeh. Kako veseli so, kadar jim misijonarji prinašajo Luč upanja, Luč Kristusa. Kaj pa lahko storimo mi? Mi, ki smo obuti, siti, šolani in preskrbljeni? Mi, ki imamo zdravnike, učitelje, duhovnike, šoferje, socialne delavce idr.?  (trenutek) Mi pa lahko večkrat pomislimo na trpljenje, ki ga prestajajo v revnih državah in naše brate in sestre v Kristusu priporočamo v molitvah. Podpremo pa lahko tudi naše misijonarje, ki velikodušno širijo evangelij in ljudem pomagajo živeti ter preživeti. Jutri je Krištofova nedelja, ko zbiramo prispevke za misijonarska vozila. Spomnimo se na te besede in soljudi. (trenutek)

DESETKA ROŽNEGA VENCA ZA POVEZANOST IN UPANJE  FARANOV

Počasi se pripravimo za desetko rožnega venca. V tišini ali na glas izreci namen te molitve. V tej destki rožnega venca Gospod, pa te tudi prosimo za povezanost in upanje faranov naše čemšeniške župnije:

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
10x Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
10x Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
O Jezus, odpusti nam naše grehe….

Molitvenih15
Misijonarji so božji odposlanci, ki prinašajo upanje in veselje. Tudi z našo podporo in molitvami.

SPONTANE PROŠNJE

V Svetem pismu lahko beremo: ” V Njem je življenje in življenje je luč za vse ljudi.”

Sedaj je čas za prošnje k Bogu. Prosimo lahko za karkoli: za župnijo, družino, soljudi, za vrednote, za domovino, za ljudi, ki rabijo našo pomoč, za boljše čase…, vse karkoli izrečemo iz srca bo slišano.

(trenutki tišine za spontane prošnje)
(Preberemo lahko tudi katero izmed spodnjih prošenj)

Prosimo te dobri Jezus, razsvetljuj nas, da bi se večkrat spomnili svojih bratov in sester v revnih deželah, molili zanje in jih po svojih močeh podpirali.  Prosimo te usliši nas. (trenutek)
Prosimo te dobri Jezus za vse širom sveta, ki so zboleli za koronavirusom ali katero drugo boleznijo; potolaži jih in jim daj moči, nam pa odprta srca za pomoč in molitev zanje.  Prosimo te usliši nas.
Gospod, prosimo te za našo župnijo in čemšeniško cerkev, pomagaj vsem faranom v prizadevanjih za skupno dobro. Prosimo te usliši nas. (trenutek)
Marija naša pomočnica, prosimo te za  zdravje vseh, ki so v naših mislih. Prosimo te usliši nas.
Gospod Jezus prosimo te za vse, ki jih imamo rad in jih ni ob nas; blagoslavljaj jih in jih čuvaj. Prosimo te usliši nas.
Prosimo te tudi za vse tihe prošnje v našem srcu (trenutek) sprejmi jih Gospod. Prosimo te usliši nas.

SKUPNA MOLITEV ZA ŽUPNIJO

(trenutek)

S trdno vero in skrbno ljubeznijo želimo zmoliti molitev za povezanost in upanje faranov v čemšeniški župniji.

Vsemogočni, večni Bog, ki z modrostjo vodiš naša pota. Ponižno te prosimo, daj, da bomo farani med seboj eno, kljub vsem preizkušnjam; da bodo naši koraki skupni, da bodo naše roke zbirale skupno. Prosimo te, naj naša srca bijejo kot eno in naše duše čutijo medsebojno povezanost. Želimo si, da bodo naše misli skupne, da bodo naša ušesa skupaj poslušala v tišini in naše oči gledale drug na drugega. Skupaj molimo, da te bodo naše ustnice skupno prosile za usmiljenje in blagoslov!

Danes molimo za župnijo, v kateri živimo; za vse naše bližnje, da bi vsak od nas našel človeško sožitje in kraj miru. Poglej na nas in nam podeli svojega blagoslova, da bomo poglobili vero, okrepili upanje in Ti zaupali, da boš varoval in spremljal nas, našo župnijo ter vse, ki jih priporočamo zdaj in vekomaj. Amen!

Za blagoslov se še pokrižam: V imenu Očeta  (trenutek)

ZAKLJUČEK

Naj v nas odzvanja sporočilo današnje zgodbe: Čeprav daleč stran od naših oči in ušes, tam v afriških in azijskih deželah, živijo naši sobratje in sestre v pomanjkanju in stiskah. Večkrat se spomnimo nanje, jih priporočajmo in pomagajmo. Kajti tudi Gospod Jezus je bil lačen, žejen, nag in ubog. Pa nam je dal neizmeren zgled bratske ljubezni.

Hvala ti Gospod za to!

Molitvenih 15 je mesečna molitev za župnijo, vsako zadnjo ali predzadnjo soboto. Molite jo lahko tudi doma.

Pripravil Blaž Vozelj

Za vas objavil:

Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius